Harley Assist TM Ubezpieczenie Assistance Roczna ochrona Na tej stronie możesz wykupić roczną ochronę assistance

Ochrona dla Ciebie i Twojego motocykla

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
AWP P & C S.A- oddział holenderski (dalej „my“ i „nas“) – została opracowana z myślą o poszanowaniu i ochronie prywatności osób odwiedzających tę stronę internetową. W niniejszych założeniach Polityki wskazujemy naszym użytkownikom sposób, w jaki gromadzimy pochodzące od nich informacje oraz w jaki będą one wykorzystywane. Założenia pomogą użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji w czasie korzystania z naszej witryny i naszych usług.
Akceptacja postanowień niniejszej Polityki prywatności przez użytkownika
Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik udziela wyraźnej zgody na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki prosimy o niekorzystanie z witryny. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą być zmieniane bez wcześniejszego zawiadamiania użytkownika, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z wszelkimi ewentualnymi zmianami. Dalsze korzystanie przez użytkownika z witryny po opublikowaniu zmian do niniejszych postanowień oznacza zgodę użytkownika na wprowadzone zmiany.
Korzystanie z adresu IP
Adres IP to numer, który zostaje automatycznie przypisany do komputera użytkownika, zawsze gdy użytkownik korzysta z Internetu. Serwery internetowe automatycznie rozpoznają komputer użytkownika po jego adresie IP. Okazjonalnie gromadzimy adresy IP do celów administrowania systemem, analizowania zagregowanych danych i badania korzystania z naszej witryny.
Użycie plików cookie
Czym są pliki cookie? Pliki cookie to informacje, które strona internetowa przenosi na dysk twardy danej osoby do celów ewidencyjnych. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom korzystanie z Internetu dzięki zapamiętywaniu preferencji użytkowników w czasie przebywania na wybranej witrynie. Użycie plików cookie to standard w branży. Można je znaleźć na większości dużych witryn.
Dzięki temu, że pliki cookie wskazują nam, jak i kiedy użytkownicy korzystają z naszej witryny, wiemy, które obszary są popularne, a które nie. Dane takie jak całkowita liczba odwiedzających i obejrzanych stron są podstawą wielu ulepszeń i aktualizacji witryny, a te informacje najłatwiej uzyskać dzięki plikom cookie. Korzystamy z plików cookie, by lepiej zrozumieć i ulepszyć obszary witryny, które są dla naszych użytkowników najważniejsze. Chociaż obie te czynności zależą od użycia pliku cookie, odwiedzający zawsze mają możliwość wyłączenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki.
Początkowe ustawienia większości przeglądarek zazwyczaj mają włączoną akceptację plików cookie. Można zmienić ustawienia przeglądarki i odmówić akceptacji wszystkich plików cookie lub włączyć informowanie o przesyłaniu takich plików. Należy jednak zauważyć, że w przypadku odmowy akceptowania plików cookie niektóre części wybranej witryny mogą funkcjonować nieprawidłowo lub działać znacznie wolniej.
Użycie czystych GIFów
Czysty GIF (format wymiany grafiki) lub znacznik pikselowy (znany też jako „sygnał nawigacyjny w sieci Web“) to linijka kodu umieszczona na niektórych z naszych stron i w wiadomościach e-mail, która – w sposób podobny do tego, w jaki korzystamy z plików cookie – pozwala nam na analizowanie szczególnych wzorców korzystania z witryny przez odwiedzających.
Ujawnianie danych osobom trzecim
Dane użytkownika nie zostaną nikomu przekazane, sprzedane ani wypożyczone, z zastrzeżeniem że mogą być ujawnione określonym osobom trzecim w celu realizacji dokonywanego u nas przez użytkownika zakupu polisy. Dane użytkownika mogą zostać ujawnione zgodnie z wymogami prawa.
Przekażemy dane osobowe użytkownika, w tym informacje dotyczące sposobu płatności, podmiotowi obsługującemu rozliczanie płatności za pomocą kart kredytowych lub debetowych, który wydał kartę wykorzystaną przez użytkownika do dokonania płatności.
Dane użytkowników mogą być ujawniane wyłącznie osobom trzecim i zawodowym doradcom działającym w imieniu AWP P & C S.A. (oddział holenderski), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w poufności.
Linki do innych stron / obszarów publicznych
Na stronach witryny znajdują się łącza do innych stron internetowych, które przekierowują użytkownika w miejsca będące poza kontrolą naszego serwisu. Użytkownik musi pamiętać, że nie mamy wpływu na te strony. Prosimy zapoznać się z politykami prywatności wspomnianych stron, ponieważ mogą się one różnić od postanowień niniejszej Polityki prywatności i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa zgromadzonych na nich danych osobowych.
Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji umożliwiających identyfikację powiązanych z naszymi gośćmi to dla nas priorytet. Po otrzymaniu przekazanych przez użytkownika danych podejmiemy wszelkie zasadne środki ostrożności w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa w naszych systemach. Po zakończeniu świadczenia usługi, którą użytkownik od nas nabył, zachowamy informacje umożliwiające identyfikację przez uzasadniony okres po wykonaniu usług lub dostarczeniu produktu do użytkownika. Po tym czasie informacje na temat użytkownika, które nadal znajdują się w naszym posiadaniu, zostaną usunięte z naszych rejestrów.
Niestety nigdy nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet. W związku z tym, chociaż podejmujemy wszelkie zasadne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych naszych użytkowników i ochrony ich prywatności, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa informacji ujawnianych lub przekazywanych nam przez użytkownika przez Internet i nie ponosimy odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie ani przypadkowe ujawnienie takich danych osobowych.
Polityka prywatności dla małoletnich
Nie gromadzimy informacji od dzieci w sposób celowy. Osoby poniżej 18. roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych. W takich okolicznościach będziemy wymagać wyraźnej zgody jednego z rodziców lub opiekuna na gromadzenie tego typu informacji.
Dostęp do własnych danych
Aby uzyskać kopię własnych danych osobowych, które gromadzimy przez Internet i przechowujemy w naszej bazie danych, oraz zakwestionować i poprawić nieścisłości lub zażądać usunięcia danych, prosimy wysłać wiadomość e-mail, a bezzwłocznie na nią odpowiemy.